HSMR 2021 Methodological report

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2019-2021.

Het Excel-bestand 'Classification of variables HSMR 2021' bevat de gebruikte indelingen voor de diagnosegroepen, zwaarteklasse, sociaaleconomische status en de herkomst van de patiënt.

Het Excel-bestand 'Coefficients HSMR 2021.xls' bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het HSMR model per diagnosegroep.

De HSMRs zijn net als in vorige jaren berekend voor de reguliere (niet-COVID-19) zorg. Voor de ziekenhuisopnamen in 2021 met COVID-19 als hoofddiagnose is dit jaar een apart SMR-model ontwikkeld. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 5 van het HSMR 2021 methoderapport (zie ‘Downloads’ hieronder).