Gemeentelijke indeling op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het aantal gemeenten afgenomen met acht, zodat het aantal gemeenten in Nederland 380 bedraagt.

Naam en code van opgeheven en nieuwgevormde gemeenten op 1 januari 2018

Opgeheven gemeenten   Nieuwgevormde gemeenten     
 Code Gemeentenaam  Code Gemeentenaam   Provincie
 0007 Bellingwedde 1950  Westerwolde   Gr
 0048 Vlagtwedde 1950 Westerwolde   Gr
         
 0018 Hoogezand-Sappemeer  1952  Midden-Groningen   Gr
 0040 Slochteren  1952  Midden-Groningen    Gr
 1987 Menterwolde 1952 Midden-Groningen    Gr
         
 0063 het Bildt 1949 Waadhoeke   F
 0070 Franekeradeel 1949 Waadhoeke   F
 1908 Menameradiel 
1949 Waadhoeke   F
 0140 Littenseradiel 1
     
         
 0080 Leeuwarden  0080 Leeuwarden  F
 0081 Leeuwarderadeel  0080 Leeuwarden   F
 0140 Littenseradiel 1       
         
 1900 Súdwest-Fryslân
1900 Súdwest-Fryslân   F
 0140 Littenseradiel 1 
     
         
 0196 Rijnwaarden 0299 Zevenaar   Gld
 0299 Zevenaar 0299  Zevenaar  Gld

1) De gemeente Littenseradiel wordt heringedeeld met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Het volledige overzicht van de gemeentelijke indeling op 1 januari 2018 is hieronder opgenomen. Het overzicht geeft de gemeentenamen in alfabetische volgorde met vermelding van de gemeentecode, de provincienaam en de provinciecode.

Betrokken aantal inwoners en oppervlakte land bij gebiedswijzigingen van gemeenten door herindeling en grenscorrecties per 1 januari 2018.