COICOP

De Classification of Individual Consumption according to Purpose (COICOP) is een classificatie van consumptieve uitgaven die wordt beheerd door de Verenigde Naties. Deze ligt ten grondslag aan de classificaties die voor consumptieve uitgaven worden gebruikt binnen onder andere de Nationale Rekeningen, de Consumentenprijsindex en het Budgetonderzoek.

De COICOP kent veertien divisies. Naast twaalf divisies die de individuele consumptie door huishoudens beschrijven, zijn dat de bestedingen van niet naar winst strevende instellingen en van de overheid. De twaalf divisies van individuele consumptie door huishoudens zijn onderverdeeld in 47 groepen en 117 klassen.

De classificatie van goederen en diensten in de consumentenprijsindex (COICOP-CPI) is gebaseerd op de COICOP classificatie. Er zijn enkele verschillen. Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten die tot het bereik van de CPI behoren zijn ondergebracht in een aparte divisie, net als uitgaven van Nederlandse consumenten in het buitenland. Enkele klassen zijn uitgesloten uit het bereik van de CPI zoals narcotica, prostitutie, levensverzekeringen en loterijen. Verder is de classificatie verder onderverdeeld in subklassen. Ook is het zo dat enkele klassen met geringe consumptie zijn samengevoegd of niet worden gepubliceerd.

De Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the needs of Harmonised Indices of Consumer Prices (COICOP-HICP) is een classificatie van consumptieve uitgaven die door de EU is voorgeschreven voor vaststelling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Deze classificatie verschilt van de COICOP classificatie doordat enkele klassen zijn samengenomen en doordat enkele klassen zijn uitgesloten uit het bereik van de HICP waaronder ook de toegerekende huurwaarde.

Vanaf 2016 zal de COICOP-HICP worden vervangen door ECOICOP. Het belangrijkste verschil is dat een aantal klassen uit COICOP-HICP zal worden onderverdeeld in subklassen.