Standaard Onderwijsindeling 2021

© Hollandse Hoogte

De SOI 2021 is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting.

De publicatieindeling naar niveau van de SOI 2021 is een hiërarchische indeling in 4 aggregatieniveaus. Op het hoogste niveau worden 3 niveaus onderscheiden, laag, middelbaar en hoog onderwijsniveau. Het 2e aggregatieniveau bevat 5 categorieën en het 3e aggregatieniveau 8 categorieën. Het 4e aggregatieniveau is een uitbreiding ten opzichte van de SOI 2006 en is ontwikkeld om de toepassingsmogelijkheden van de publicatie-indeling verder te verbeteren. Dit is een indeling in 18 categorieën.

De ISCED-F 2013 is als basis genomen voor de richtingindeling van de SOI 2021. De ISCED-F 2013 is ontworpen als een 3-traps hiërarchische richtingindeling in broad, narrow en detailed fields. Er worden 11 broad fields, 32 narrow fields en 93 detailed fields onderscheiden. Voor de Nederlandse toepassing van deze classificatie worden daarvoor de termen hoofdgroepen, subgroepen en detailgroepen gehanteerd. De SOI 2021 voorziet (net als zijn voorganger de SOI 2016) in een voor nationale toepassingen ontwikkeld extra aggregatieniveau: de rubrieken.

In de SOI 2021 is de aansluiting tussen de ISCED en de SOI verder verbeterd ten opzichte van de SOI 2016. In de SOI 2021 sluiten niet alleen de drie onderwijsniveaus laag, middelbaar en hoog volgens de nationale en internationale indeling bij elkaar aan, maar zijn ook de onderliggende niveaus 0 tot en met 8, op niveau 4 na, een op een te relateren aan de categorieën van de publicatieindeling naar niveau van de SOI 2021.