Standaard Onderwijsindeling 2003

© ANP

De SOI 2003 is ontstaan door revisie van de SOI 1998. De revisie behelst dat niet alleen niveau 4 is onderverdeeld naar drie subniveaus, maar ook de niveaus 3 en 5. Niveaus 3 en 4 zijn de eerste respectievelijk de tweede fase van het voortgezet onderwijs, niveau 5 is de eerste fase van het hoger onderwijs. De onderverdelingen sluiten aan bij drie belangrijke onderwijshervormingen: in het vmbo en het mbo (WEB) en de introductie van het Bachelor-Mastersysteem in het hoger onderwijs. Daarnaast sluit de gereviseerde indeling wat beter aan bij de ISCED 1997, de internationale onderwijsindeling van UNESCO.

Deze publicatie is een volledige verantwoording van het hoe en waarom van de SOI in het algemeen en van de laatste editie van de SOI 2003 in het bijzonder.