Standaard Onderwijsindeling 2006

© ANP
De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd.

Deze publicatie is een volledige verantwoording van het hoe en waarom van de SOI in het algemeen en van de laatste editie van de SOI 2006 in het bijzonder.