Ziekteverzuimpercentage VJG (rijksoverheid)

het ziekteverzuim overheid, inclusief verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (Hierbij een verwijzing naar het begrip ziekteverzuim overheid).
Voortschrijdende jaargemiddelden worden elk kwartaal opnieuw berekend door aan de verslagperiode een nieuw kwartaal toe te voegen en het oudste kwartaal weg te laten. Hierdoor worden de seizoensinvloeden grotendeels uitgeschakeld. Het voortschrijdend jaargemiddelde van het ziekteverzuimpercentage is aangegeven bij het laatste kwartaal in de periode.