Financiële rekening

Gedetailleerd overzicht van de veranderingen in de financiële verhoudingen van een sector met de overige sectoren en met het buitenland. Zij vormt daarmee een logisch verlengstuk van de lopende en kapitaaltransacties in het rekeningenstelsel.
De financiële verhouding van een sector ten opzichte van de andere sectoren en het buitenland kan worden ontleed in vorderingen en in schulden met daarbinnen een verscheidenheid aan financiële titels. Veranderingen daarin worden aangeduid als financiële transacties. Het saldo van deze rekening is de verandering in financieel vermogen. In principe is dit saldo gelijk aan het vorderingensaldo. Omdat er om meerdere redenen niet is voldaan aan de budgetidentiteit van het stelsel verschillen beide saldi.
Met behulp van deze rekening is te zien op welke wijze in een eventueel financieringstekort is voorzien.