Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer

Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.