Kapitaalgoederenvoorraad

De totale waarde van de vaste activa.