Eersteweeksterfte

Het aantal levendgeborenen dat binnen zeven dagen na de geboorte is overleden.