Economische categorie (overheidsfinanciën)

Een groep economische transacties van dezelfde aard. De afbakening is gericht op een statistische beschrijving van economische processen.