Economische activiteit

De verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van goederen en diensten.
Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.