Deurwaardersexploot

Akte waarmee aan een gedaagde wordt meegedeeld dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter moet verschijnen.