Derdelandenvervoer

Internationaal vervoer tussen twee in verschillende landen gelegen plaatsen, verricht door een vervoermiddel dat in een derde land staat geregistreerd.
Bij derdelandenvervoer met Nederlandse vervoermiddelen ligt de plaats van lading in een ander land als de plaats van lossing. Beiden liggen zij buiten Nederland.