Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen

Dit bestand bevat gegevens van alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) hebben ontvangen. Dit bestand is, vanaf 2016, een gedeeltelijk opvolger van OVUITKPERSOONBUS, OVUITKMNDBEDRAGBUS en OVUITKJAARBEDRAGTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017 t/m 2022.