wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes

Dit bestand bevat kenmerken van de periodes waarin personen recht hadden op een of meerdere werkloosheidsuitkeringen. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode, het soort uitkering (of de soorten uitkeringen) waarop de persoon in die periode recht had en de formele door de berichtgever opgegeven aanvangsdatum van de betreffende uitkering(en). Het gaat om uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW) . Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-2023 (1e halfjaar).