wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een werkloosheidsuitkering (WW) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing gegeven. Vanaf 2017 geldt vervangen door WWPERSOONMNDBEDRAGBUS. De variabele WWGESCHATMNDBEDRAGFISC wordt daarin opgesplitst in twee variabelen: 1) maandbedrag WW (MNDBEDRAGWW) en 2) maandbedrag Toeslagen (MNDBEDRAGTWWW). De variabele WWGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF komt te vervallen.