Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Van hen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon deze uitkering had.

Downloads