Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Het bestaat uit alle werkloosheidsuitkeringen aan personen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen. Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen, reden van beëindiging van de uitkering, fonds ten laste waarvan de uitkering wordt gebracht. Bestand per maand beschikbaar over de periode 201301-202401.