staafdiagram

WoonbasePopulatieWoonruimten: alle verblijfsobjecten in Nederland

Dit Populatiebestand Woonruimten is één van de bestanden die gezamenlijk de Woonbase vormen. In dit populatiebestand zijn alle verblijfsobjecten (VBO's) opgenomen die of op 1 januari, of op 31 december INVOORRAAD zijn, of die VBO's die ergens gedurende het jaar bewoond zijn. Daarnaast zijn ook die stand- en ligplaatsen (SL) opgenomen die ergens gedurende het jaar bewoond zijn. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2020.