Woonbase: Pandkenmerken

De kenmerkenbestanden Woonruimten Pand zijn een onderdeel van de Woonbase en bevat gegevens over kenmerken van panden. Dit zijn alleen panden waarin meerdere verblijfsobjecten voorkomen en waarbij in het pand minimaal 1 woning aanwezig is (=meergezinswoning).

Zie hier meer over de Woonbase.

Bestanden beschikbaar over de jaren 2015 t/m 2022.