staafdiagram

WoonbasePopulatieHuishoudens: kenmerken huishouden, personen en objecten

Dit Populatiebestand Huishoudens is één van de bestanden die gezamenlijkde Woonbase vormen. In dit populatiebestandbestand zijn alle huishoudens opgenomen die of op 1 januari of op 31 december geregistreerd in Nederland aanwezig zijn, met huishoudenskenmerken, met kenmerken van personen die tot het huishouden behoren, en met kenmerken van het object waarin het huishouden woont.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2021.