Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie

Het bestand bevat gegevens over personen met lopende SRG-trajecten op het peilmoment. Daarnaast bevat het bestand informatie of er ook loonkostensubsidie is ingezet tijdens het traject. Een SRG-traject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet door gemeenten, gelijktijdig of opeenvolgend. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2012. Is vanaf 2013 opgevolgd door SRGVOORZIENINGTAB en SRGREINTEGRATIEPOSITIEBUS.