Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies

Het bestand bevat gegevens over personen waarvoor in de verslagmaand loonkostensubsidie is gestart. Met loonkostensubsidie wordt bedoeld de door de gemeente voor een tot de gemeentelijke re-integratiedoelgroep behorende persoon aan een werkgever al of niet via een re-integratiebedrijf verstrekte subsidie voor loonkosten. De werkgever kan ook de gemeente zelf zijn. Het gaat erom dat de subsidies te herleiden zijn tot de individuele persoon. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2012. Is vanaf 2013 opgevolgd door SRGVOORZIENINGTAB