Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

afbeelding rapport
Het bestand vertegenwoordigt werknemers voor wie een ontslagvergunning is afgegeven door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), op basis van Inkomstenverhouding-id volgens CBS. Daarnaast is informatie opgenomen over de beëindigde baan. Bestand beschikbaar over de periode 2008-2010.