Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf

Dit bestand bevat gegevens over personen waarvoor ontslag is aangevraagd bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat al dan niet is ingewilligd en waarbij de arbeidsverhouding verbroken is en die konden worden gekoppeld aan beëindigde banen uit het SSB-Baankenmerkenbestand. Bestanden beschikbaar per jaar 2003 t/m 2018. Opgevolgd door Suwvontslagverguntab.