uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)”.

Downloads