uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV

Dit bestand bevat gegevens over ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) die zijn ingewilligd óf niet ingewilligd maar waarbij de arbeidsverhouding toch verbroken is.