Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit een uitkering uit het buitenland. Uit een koppling met de GBA is gebleken dat het hoofdzakelijk gaat om ouderen. Waarschijnlijk gaat het dus met name om pensioenuitkeringen van personen die in het verleden in het buitenland hebben gewerkt. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2001-2022.