Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen

Het bestand bevat gegevens over re-integratievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. Een re-integratievoorziening is gedefinieerd als een activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op is gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een persoon te verkleinen op grond van de Participatiewet. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2015 t/m 2018. Is de opvolger van SRGVOORZIENINGTAB en is vanaf 2019 opgevolgd door PWETSRGVOORZIENINGTAB