Srgpersoonbus: Periodes met kenmerken van re-integratievoorzieningen van personen (opgevolgd door srgpersoonpwetbus)

Periode: halfjaarbestanden 2013 en  2014