Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis

Dit bestand bevat alle personen met een baan als werknemer in de Polisadministratie in het verslagjaar. De component geeft van alle werknemers een overzicht van de hoofdbaan gedurende het verslagjaar. Dat wil zeggen dat op ieder peilmoment in het verslagjaar de hoofdbaan van een werknemer kan worden bepaald. De hoofdbaan is de baan met het hoogste basisloon. Bij een werknemer met meerdere banen tegelijkertijd, wordt in de hoofdbaancomponent per overlappende periode de baan met het hoogste basisloon geselecteerd. Er wordt daarbij niet gekeken naar het aantal verloonde uren. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-202306.