Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen

grafiek
Toelichting op de sociaaleconomische status op basis van inkomen en vermogen.De sociaaleconomische status van personen kan op basis van gegevens van de Inkomensstatistiek bepaald worden aan de hand van de hoogte van het persoonlijk inkomen, en/of aan de hand van de inkomensbronnen die een persoon heeft (sociaaleconomische categorie). Voor sommige onderzoeken is het gewenst de sociaaleconomische status van een huishouden af te leiden. Als het bijvoorbeeld om minderjarige kinderen gaat dan ligt het voor de hand de “sociaaleconomische status” (SES) te relateren aan kenmerken van het huishouden waartoe een persoon behoort.