restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar volgens de Polisadministratie van het UWV een uitkering hebben ontvangen. Het gaat dus om uitkeringen waarvan de aard niet eenduidig vastgesteld kan worden. Dit bestand is, vanaf 2016, een gedeeltelijk opvolger van OVUITKPERSOONBUS, OVUITKMNDBEDRAGBUS en OVUITKJAARBEDRAGTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017 t/m 2020.