Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden

Dit bestand geeft inzicht in het recente arbeidsverleden van personen behorende tot de Nederlandse bevolking.

Downloads