Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden

Dit bestand geeft inzicht in het recente arbeidsverleden van personen behorende tot de Nederlandse bevolking. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2004-2022.