Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet

Het bestand bevat gegevens over re-integratie- en participatievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op is gericht om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of de actieve deelname aan de maatschappij te faciliteren. Vanaf 2019 opvolger van SRGVOORZIENINGPWETTAB. Dat vanaf 2015 de opvolger was van srgvoorzieningtab. Vanaf januari 2023 is dit bestand gebaseerd op de transactiemethode. Bestanden beschikbaar per maand over de periode 201901 t/m 202401.