Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland

In dit bestand zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgenomen over banen en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven over een bepaald verslagjaar. Dit bestand, waarbij de sleutel voor een baan BAANRUGID is, is beschikbaar voor de verslagjaren 2006 tot en met 2009. Vanaf verslagjaar 2010 opgevolgd door SPOLISBUS.