Penspijler3persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 3e pijler

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar derde pijler pensioen, oftewel lijfrentes, ontvangen.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2023.