Penspijler2persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 2e pijler

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar tweede pijler pensioen ontvangen.

Het gaat hierbij grotendeels om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd.

Andere vormen van tweede pijler pensioen die zijn meegenomen omvatten uitkeringen in het kader van de vitaliteitsregeling en uitkeringen in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2021-2023.