Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid

Deze buscomponent bevat voor personen de berekende maandbedragen van inkomsten uit overige arbeid op basis van het fiscale jaarbedrag uit de aangifte Inkomstenbelasting.
De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit overige arbeid. Vanaf verslagjaar 2011 gaat het bovendien om personen die 1 januari van het jaar tot de bevolking van Nederland behoorden. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2001-2022.