Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid

Deze buscomponent bevat voor personen de berekende maandbedragen van inkomsten uit overige arbeid op basis van het fiscale jaarbedrag uit de aangifte Inkomstenbelasting.

Downloads