Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers

Banen in de polisadministratie ge√Įdentificeerd door een IKVID. Elk record bevat de kwalitatieve gegevens over een deelperiode die bepaald wordt door de aanvangsdatum DATUMAANVANGMLKLASSE en de einddatum DATUMEINDEMLKLASSE. De gegevens betreffen de indicator VRLMLKLASSE die aangeeft of werknemers tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.