HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs

periode: longitudinaal bestand 1986-2007