Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen

In dit bestand is de gemeentecode van de werkgemeente opgenomen van alle banen in december. Met uitzondering van de banen die niet verdeeld zijn. Vanuit de polisadministratie van de Belastingdienst is bekend bij welk bedrijf een werknemer werkt. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2006 t/m 2014. Is de opvolger van GEMSTPLAATSBUS 1999-2005 en is vanaf 2014 opgevolgd door GEMEENTESTPLTAB.