Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december

In dit bestand is de gemeentecode opgenomen van de standplaats van alle banen in december van het verslagjaar. De populatie wordt gevormd door de banen van werknemers uit de Polisadministratie, die lopen in december van een peiljaar. Is opvolger van GEMSTPLAATSBUS 1999-2005 en GEMSTPLBUS 2006-2014. Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2014-2022.