Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement

Het bestand vertegenwoordigt werknemers die zijn ontslagen naar aanleiding van een faillissement. Daarnaast is de identificatie van de beëindigde baan opgenomen. In Nederland kan ontslag plaats vinden via verschillende routes: ontslag op staande voet, ontslag via de kantonrechter, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag naar aanleiding van een faillissement en ontslag op basis van een ontslagvergunning van het UWV.

Het onderhavige bestand heeft betrekking op ontslag naar aanleiding van een faillissement. Opvolger van FAILONTSLAGTAB, bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2015-2022.