Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho

Het bestand 'Eerst behaalde eindiploma in het hoger onderwijs (HO)' bevat de, in het betreffende studiejaar, behaalde eerste afsluitende diploma's oftewel einddiploma's van studenten in het hoger onderwijs. Studenten komen dus slechts één keer voor in het bestand. Diplomakenmerken, namelijk opleidingsnummer, code van de onderwijsinstelling en niveau van het diploma zijn opgenomen in het bestand. Diploma's van studenten aan de open universiteit staan niet in het bestand en diploma's van studenten aan aangewezen instellingen zijn maar heel beperkt opgenomen. Een studiejaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2000-2022.