Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering

Dit bestand bevat gegevens over vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstands gerelateerde uitkering. De belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomem zijn de uitstaande bedragen en de ontstaansgrond van de vorderingen.

Downloads