Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering

rapport
Dit bestand bevat gegevens over vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstands gerelateerde uitkering. De belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen zijn de uitstaande bedragen en de ontstaansgrond van de vorderingen. Bestanden beschikbaar over de periode 2013-202306.