Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen

Dit bestand uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat gegevens over uitkeringen krachtens: - de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand); - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); - het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). De belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen zijn: de soort bijstandsuitkering, de norm/grondslag en de bedragen van de uitkering en van eventuele inkomsten. Bestanden beschikbaar over de periode 2011-202312.