Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering

Dit bestand is de opvolger van de component BIJSTANDJAARBEDRAGTAB (1999-2016) Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van een van onderstaande wetten: - de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand); - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); - het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Van deze personen is het fiscale jaarbedrag aan uitkering opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017-2022.