BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek

Dit bestand bevat informatie over een vordering die een gemeente in een bepaalde maand heeft ten opzichte van een persoon met een bijstandsuitkering (WWB WIJ, IOAW, IOAZ) of van personen die op enig moment in het verleden een bijstanduitkering hebben gehad. De WWIK is met ingang van 2012 opgehouden te bestaan. Het is wel mogelijk dat nog nieuwe vorderingen op grond van de WWIK ontstaan Vorderingen op grond van de WIJ zijn in dit bestand opgenomen onder de WWB. Bestand is per jaar beschikbaar voor de periode 2002 t/m 2012. Vanaf 2013 opgevolgd door BIJSTANDVORDERINGTAB.